Daar waar in Nederland jaarlijks tientallen stations worden vernieuwd tot luxe stads- of dorpsentree, moet het groene dorp Maarn het - als startplaats voor toeristische wandelingen - doen met beperkte, al direct met graffiti besmeurde, houten perronafscherming. De nieuwe afscherming stopt verder abrupt bij de intussen ook niet meer van afplakplaten voorziene, transparante abri. Hier moet een aa...