Monique José Timmermans

Reden voor de bewonersbelangenvereniging om zich te buigen over de kaart van Maarsbergen. ,,We realiseren ons dat er al heel veel gepraat is over de plannen, dat iedereen het eigenlijk wel genoeg vindt. De andere kant is dat er straks iets komt dat onherroepelijk tientallen jaren blijft.” 

[VERBETERPUNTEN] VBMM ziet een aantal punten ter verbetering in het huidige plan en wil graag bij de inwoners peilen hoe zij hierover denken. Dat kan door het invullen van de enquête op de website van VBMM.

Specifieke punten waar VBMM reden ziet voor een heroverweging, is de ontlasting van de rotonde door de Tuindorpweg voor lokaal verkeer open te houden en het gebruik maken van het aflopende contract per eind 2021 voor het Tinq-pompstation. 

[TANKSTATION] ,,De verbeterpunten die VBMM voorstelt leiden ons inziens niet tot een kostenverhoging en vergroten de leefbaarheid, zeker ook omdat een pompstation verdwijnt. Nu het oorspronkelijke ontwerp vanwege de uitkomsten van de studies toch moet worden aangepast, is dit het moment om hier aandacht voor te hebben.”

Het Provinciaal Inpassingsplan dat nu wordt voorbereid, is de volgende stap na de vaststelling van het voorontwerp door Provinciale Staten. ,,Eind van dit jaar moet een klap gegeven worden op dit PIP en gaat de volgende fase van start. De daadwerkelijke eerste stappen in de uitvoering en aanbesteding van het werk komen dan snel dichterbij.”

[ENQUÊTE] De inwoners van Maarsbergen krijgen medio deze week een gedrukte nieuwsbrief in de brievenbus waarin VBMM de wijzigingen op de plannen uiteenzet. De belangenvereniging roept de inwoners van Maarsbergen en ook Maarn op om de enquête in te vullen via de link op de website. De leden van VBMM krijgen de nieuwsbrief digitaal evenals de link naar de enquête. 

Ook de lezers van dit artikel kunnen naar de link op de homepage van de VBMM-website gaan (www.vbmm.nl). De uitkomst van de enquête zal op de website gepubliceerd worden en geeft VBMM richting voor het vervolg.