Als ouderling zit Hugo Rijken in de commissie ‘vorming en toerusting’: ,,Dat vonden we wat oubollig klinken en dus bedachten we de taakgroep ‘Andries door de week’, eigenlijk voor alle bijeenkomsten buiten de reguliere diensten. Drie jaar geleden zijn we daar al mee gestart en kwamen er steeds ongeveer 50 mensen naar de bijeenkomsten. Door corona heeft het stilgelegen, digitaal ontmoeten is toc...