De Maartenskerk in Doorn heeft zo’n 350 zitplaatsen en kan met een onderlinge afstand van 1,5 meter ongeveer negentig gemeenteleden ontvangen. „We doen dit echter niet meteen op de eerste zondag in juli”, zegt Sophie van den Berg-Hofstee, voorganger in de Maartenskerk. „We schalen de komende tijd voorzichtig op. Blij met de nieuwe mogelijkheden zijn we natuurlijk wel. Samenkomen is van wezenlijk belang voor de christelijke gemeenschap; daar kijken we naar uit.”

UITDAGING „Geloven doe je niet alleen”, vervolgt Van den Berg-Hofstee. „We ontmoeten graag gelijkgestemden. Toch overwegen we ook de risico’s en zijn we ons bewust van een morele verantwoordelijkheid jegens onze medemens. Binnen onze gemeente is veel begrip voor de sluitingssituatie van de afgelopen maanden, al raakt ons dit diep in het hart. Ook het ontbreken van samenzang doet zeer. Het beste maken van de coronaperiode is ook voor mij persoonlijk een bijzondere uitdaging.”

ONLINE In Duitsland is het samen zingen in sommige deelstaten intussen verboden. In Denemarken kwam de Pinkstergemeente met coronacrisis drive-in diensten. De Maartenskerk ging, zoals vele andere Nederlandse kerken, na de gedwongen sluiting online. Van den Berg-Hofstee: „Via onze site is de dienst nog steeds iedere zondag live te volgen - met beeld en geluid. Het blijkt dat daarbij niet alleen gemeenteleden, maar ook anderen meekijken en luisteren. Dat vraagt om nader onderzoek, want naar redenen hiervoor kunnen we hoogstens gissen. Misschien kunnen we meer betekenen voor deze nieuwe belangstellenden. Zo kunnen we bijvoorbeeld laagdrempelige lezingen gaan uitzenden.”

GEZINNEN De Maartenskerk hield al in juni een eerste eredienst in het kerkgebouw met dertig gemeenteleden. „Daarvoor nodigden wij jonge gezinnen uit”, zegt Van den Berg-Hofstee. „Kinderen waren welkom met één ouder. Qua muzikale bijdrage vonden we twee solisten bereid en verder zong alleen de jeugd. Iedereen kon wel meebidden. De dienst verliep goed, maar we zetten de deuren van het kerkgebouw nog even op een kier. Halverwege juli schalen we op naar een groter aantal gemeenteleden. Verder hopen we de Startzondag van eind september in de open lucht te vieren.”

PROTOCOL Ook voor de komende erediensten brengt de Maartenskerk zowel voorgeschreven als geadviseerde coronamaatregelen in praktijk. Van den Berg-Hofstee: „Ventileren in de kerk vinden wij van groot belang. Gelukkig kunnen we dat realiseren met de vele deuren die ons kerkgebouw rijk is. Ook bieden wij bij de entree een desinfectiemiddel, voorkomen we opstoppingen bij de garderobe, hebben we een routing, houden we onderling 1,5 meter afstand en zingen we niet massaal. Bij kringgesprekken en in overlegsituaties nemen we eveneens de veiligheid in acht en zitten we vooralsnog buiten in een tuin of in een grote zaal - op voldoende afstand van elkaar.”

Van den Berg-Hofstee wisselt graag bevindingen uit met andere predikanten binnen en buiten de gemeente.

door Hanny van Eerden