Door Monique José Timmermans

Over uitzonderingen wordt onderhandeld, bijvoorbeeld voor dollar spot, dat de green kan verwoesten en waar geen biologisch midden tegen is. Die dure oppervlakte beschermen (een green kost € 20.000,-) is voor golfbanen van levensbelang. De Nederlandse Golf Federatie (NGF) is druk om alle banen GEO-gecertificeerd te krijgen. Dit is een Europese standaard voor duurzaam beheer van baan en gebouwen. ,,Golfclub Anderstein heeft het certificaat in 2014 voor het eerst gekregen en wordt om de drie jaar – dus dit jaar weer - gecontroleerd om het certificaat te behouden. Hiervoor komt een auditeur uit Engeland langs.”

[ZONNEPANELEN] Met de aanbevelingen die volgen op een audit is Golfclub Anderstein steeds aan de slag gegaan. ,,Zo wordt het afval gescheiden, worden lampen vervangen door led-licht en is de keukenapparatuur aangepast. Recent zijn er 178 zonnepanelen geplaatst op de machineloods. Voor het baanonderhoud wordt steeds meer gebruikgemaakt van elektrische apparaten en karren, die opgeladen worden tijdens de pauze van de greenkeepers. Bovendien draait de pomp ’s nachts ook op de zelfopgewekte stroom.”

[BETROKKEN LEDEN] Veel leden zijn via commissies betrokken bij het duurzaam beheer en gebruik van de golfbaan. ,,De natuurwerkgroep houdt zich bezig met alles naast de fairway en heeft via workshops en webinars contact met collega’s van andere banen. Zo worden tips uitgewisseld. Bijvoorbeeld over het maken van natuurlijk ogende insectenhotels. Insecten die een vijand zijn van de eikenprocessierups bijvoorbeeld”, vertelt Evers. ,,Nestkastjes moeten weer mezen aantrekken en daarnaast zwermen spreeuwen die larven uit de grasmat eten.” 

[FLORA EN FAUNE] Om de flora en fauna goed in beeld te hebben, is de vogelcommissie actief, telt een van de leden vlinders en speurt de vleermuisspotter in het donker de baan af. De gunstige omstandigheden blijken een rijke omgeving voor zeldzame begroeiing zoals orchideeën en soms - tot schrik van menig golfer - schiet een adder voor hun voeten weg. ,,De enorme biodiversiteit stimuleren we mede door het zaaien van bloemenmengsels die de bij de biotoop horen en door het maaien van de vijvers met een bootje.”

Liesbeth Evers besluit: ,,Al met al blijken golfbanen door hun vele kennis en ervaring op het gebied van duurzaam (natuur)beheer een goede gesprekspartner. Hoewel sommige dingen alleen voor de golfers zichtbaar zijn, kan ook de omgeving van het meeste genieten dankzij de vele wandelpaden over het landgoed dat zich uitstrekt tussen Maarn en Woudenberg."