Wie verwacht dat daarmee de kous af is, heeft het mis. Wat blijft is een bewonerscomité dat nog steeds geuroverlast ervaart en een boer die zijn bedrijf wil blijven ontwikkelen. Dat kan hij ook, binnen de huidige vergunde situatie. Beide partijen blijven zich op de hoogte stellen van de laatste stand van zaken. Helaas ieder voor zich, want een goed overleg lijkt nog niet mogelijk.