Wie verwacht dat daarmee de kous af is, heeft het mis. Wat blijft is een bewonerscomité dat nog steeds geuroverlast ervaart en een boer die zijn bedrijf wil blijven ontwikkelen. Dat kan hij ook, binnen de huidige vergunde situatie. Beide partijen blijven zich op de hoogte stellen van de laatste stand van zaken. Helaas ieder voor zich, want een goed overleg lijkt nog niet mogelijk.

BOER RIK Wat boer Rik het meest jammer vindt, is dat hij zijn bedrijf niet kan optimaliseren volgens de plannen die hij had ingediend: ,,Mijn bedrijf is aan vernieuwing toe. Daar hoort ook het vervangen van de oude stallen bij. Vooral dierenwelzijn kan dan flink omhoog. En als je als boer goed bent voor je dieren, zijn je dieren goed voor jou. Een beter plan dan wat er lag kan ik voor het vee, voor mezelf en ook voor omwonenden niet maken. Alles was optimaal doorgerekend, voor iedereen. Meer ruimte en comfort voor m’n dieren, een geoptimaliseerd bedrijf voor mezelf en de geuremissie was er met sprongen op vooruit gegaan. Alle alternatieve plannen, ook aangedragen door anderen, zijn minder gunstig.”

BEWONERSCOMITÉ Ruud Schothorst en Bob Hartog maken zich al jaren sterk om uitbreiding van de boerenbedrijven aan de Nieuwe Steeg te voorkomen. Schothorst: ,,Het is de optelsom van twee bedrijven, niet alleen dat van boer Wesseling, maar ook de varkenshouderij van Meijers. Het gaat ons om onze eigen gezondheid, niet om de boeren te pesten.” Hartog valt hem bij: ,,En we krijgen vaak bijval. Niet alleen van onze buren, maar ook van pakketbezorgers, onderhoudsmonteurs en mensen die bij ons op bezoek komen, ze beamen de stankoverlast.”

Het comité volgt met belangstelling de ontwikkelingen rondom uitstootproblematiek. Schothorst: ,,Leersum is natuurlijk niet het enige dorp waar dit speelt. We hebben regelmatig contact met andere groepen die dezelfde overlast ervaren. Een club omwonenden van megastallen heeft nu zelfs de staat voor de rechter gesleept.”

GEMEENTE Derde partij aan tafel is de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Zij zouden graag een oplossing voor de ontstane situatie zien. Wethouder Chantal Broekhuis heeft de dossiers ‘agrarische zaken’ en ‘natuur’ in haar portefeuille. ,,Met de uitspraak van de Raad van State moeten we het allemaal doen. Dat is vervelend voor boer Wesseling. De plannen voor zijn gedroomde bedrijf kan hij niet uitvoeren. En het bewonerscomité schiet er ook weinig mee op. De boer valt terug op de huidige vergunde situatie en de ervaren overlast blijft dus onverminderd groot. Gemeentelijk en provinciaal zoeken we naar gebiedsgerichte oplossingen. En voor onze regio staan die in het teken van kleinschalige, duurzame bedrijven. Ook de stikstofproblematiek met Natura 2000-gebied Kolland en Overlangbroek in de buurt, vergt aandacht. Er zijn goede voorbereidende gesprekken nodig over de mogelijkheden die dat biedt. Voor nu is dat proces gefrustreerd en dat begrijp ik. Hopelijk lukt dat snel weer.”

door Wilco Willemse