De ontwikkeling van een nieuw dorpshuis is al jarenlang een politiek hoofdpijndossier. Met de instelling van de werkgroep DoeMaarnMee gooide de gemeente het over een andere boeg. Helemaal van een leien dakje liep dat niet, want het gehanteerde tijdschema bleek te krap te zijn voor de deelnemers aan het co-creatieproces. Eerder dit jaar werd daarom nog om uitstel gevraagd.

SPORTHAL Met de presentatie van de twee alternatieven lijken de plannen nu weer op schema te liggen. In het eerste scenario blijft het Trompplein een centrale en levendige plek in het dorp. Het dorpshuis wordt vernieuwd en de verenigingen die nu een plek in De Twee Marken hebben, kunnen er terugkeren. Belangrijk is dat de sporthal wordt gerenoveerd en net zo groot blijft als nu. 

APPARTEMENTEN In eerdere plannen was nog sprake van kleinere sportzalen, maar dat riep veel verzet op. Boven het vernieuwde dorpshuis is in het eerste scenario plek voor elf appartementen. Elders op het Trompplein komt de gezamenlijke nieuwbouw van de twee basisscholen De Meent en De Ladder. De dorpsmoestuin verschuift naar de rand van het perceel, maar kan wel blijven.

GELUIDSHINDER Een nadeel van dit scenario, is dat het dorpse karakter van het Trompplein zal verdwijnen. De werkgroep ziet een hoge dichtheid van gebouwen ontstaan, en schetst een toekomst met veel verkeersdrukte en geluidshinder. Bovendien is tijdens de bouw een tijdelijke locatie nodig voor de huidige voorzieningen, zoals de school en de bibliotheek.

PROVINCIAAL BELEID In het tweede scenario is dat laatste niet het geval en hoeven de gebruikers van het dorpshuis pas te verkassen, als de nieuwbouw aan de Planetenbaan klaar is. De Twee Marken maakt na de sloop plaats voor veertig appartementen, zes twee-onder-een-kapwoningen en drie vrijstaande huizen. Een complicatie hierbij is wel, dat het Planetenbaan-scenario in strijd lijkt met het provinciale beleid.

PRESENTATIE Op woensdagavond 11 mei presenteert DoeMaarnMee de scenario’s aan de inwoners. In dorpshuis De Twee Marken kan iedereen vanaf 20.00 uur meepraten over de toekomst van de dorpsvoorzieningen in Maarn en Maarsbergen. De inloop start vanaf 19.30 uur en aanmelden kan op de website www.doemaarnmee.nl/11mei.

door Michiel Schaaij