Het minimale beschermingsniveau dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) landelijk heeft vastgesteld, wordt door Utrechtse Heuvelrug bij lange na niet gehaald, zo blijkt uit het jaarverslag. Daarnaast zou het voor Heuvelrugse ambtenaren nog steeds niet altijd duidelijk zijn, wanneer er sprake is van een inbreuk of een incident in verband met de persoonsgegevens van inwoners.