De kwestie draait met name om woningen, die uitsluitend voor kamerverhuur worden gebruikt. Een aantal jaren geleden werd bij het vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen de verhuur van kamers aan banden gelegd. Pandeigenaren waren daar niet van op de hoogte. Jarenlang kraaide er geen haan naar de officiële regelgeving, totdat een omwonende van het pand aan de Drift in Doorn een handh...