Tegenstanders vinden het echter onacceptabel dat ,,goede agrarische grond wordt omgeturnd naar een zonneweide”. De protesterende inwoners zeggen dat zoiets niet valt goed te praten ,,in een land waar al zoveel landbouwgrond wordt opgeofferd voor industrie en woningbouw”. In brieven aan de gemeenteraad hebben de bezwaarmakers weinig goede woorden over voor het zonneveldplan.