Hoewel er van een concreet sloop- en nieuwbouwplan nog geen sprake is, wilden de drie partijen donderdagavond alvast helder krijgen hoe de toekomstige besluitvorming eruit gaat zien. Bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet is overeengekomen, dat in netelige kwesties de gemeenteraad een adviesrol krijgt. ,,Het feit dat hier drie raadsleden vragen over stellen, maakt wel duidelijk d...