Ook voor bijeenkomsten van de verschillende raadscommissies moeten de deelnemers thuis voor hun laptop of pc plaatsnemen. Experimenten met hybride vergaderingen, waarvoor deelnemers en insprekers ook fysiek naar de raadzaal konden komen, bleken niet bijster succesvol. Volgens griffier Walter Hooghiemstra liet de techniek het afweten en is het lek nog niet boven.