De cijfers zijn afkomstig uit een evaluatie in opdracht van wethouder Hans Waaldijk (Open). Die toont zich tevreden met de uitkomsten en zegt dat het afsprakensysteem met een paar kleine aanpassingen nu definitief wordt ingevoerd. ,,Je moet niet continu willen veranderen”, aldus Waaldijk. Bij de gemeente zijn geen signalen binnengekomen dat de nieuwe werkwijze heeft geleid tot afvaldu...