De hoofdstedelijke architecten en ontwerpers zien in Doorn een grootschaliger centrum voor zich, waar de auto een aanzienlijk minder prominente rol speelt dan nu. Er zou een ondergrondse parkeergarage moeten worden aangelegd. Om de verkeersdruk op de Dorpsstraat te verlichten, dienen er bovendien parkeerzones op andere plekken in het dorp gerealiseerd te worden.