In reactie op kritische vragen van raadslid Gera Hensbergen (BVHlokaal) noemde de accountant het ontbreken van de handtekening van Gedeputeerde Staten onlangs een ‘formele rechtmatigheidsfout’. Maar door een wetswijziging die al bijna 20 jaar geleden werd doorgevoerd, was die toestemming helemaal niet nodig, zegt Strijk. Volgens de gedeputeerde heeft het college ,,voldoende zorgvuldig gehandeld”.