Directeur John Olij van Noord-Hollandse accountantsbureau Ipa-Acon noemt het ontbreken van de handtekening van Gedeputeerde Staten een ‘formele rechtmatigheidsfout’. Of die omissie gevolgen kan hebben, wordt uit het antwoord van de accountant niet duidelijk. Hensbergen zegt dat ze bij de provincie aan de bel gaat trekken om duidelijkheid te krijgen.