Nog maar zes jaar geleden bleek uit een landelijk onderzoek, dat het gemiddelde gemeenteraadslid zo’n 16 uur per week in het politieke handwerk steekt. Door verdergaande regionalisering en uitbreiding van taken is de werkdruk sindsdien niet minder geworden. Vooral voor jongere mensen is een raadslidmaatschap vaak geen optie.