Volgens raadsgriffier Walter Hooghiemstra valt die informatie onder de geheimhouding. Wel is duidelijk dat de kwestie draait om de ruzie rond de voorgenomen nieuwbouw voor dorpshuis De Twee Marken. Om een nieuwe multifunctionele accommodatie in Maarn dichterbij te brengen, was een zogenoemde co-creatiegroep in het leven geroepen. Dat leidde echter tot onenigheid.