De briefschrijvers roepen daarom de Heuvelrugpolitiek op, om de weigering door het college te volgen en het weiland met rust te laten. Volgens hen vormt woningbouw een bedreiging voor het waterwingebied en daarmee de kwaliteit van het drinkwater. Ook wijzen ze erop, dat hun gezichtsbepalende boerderij een gemeentelijk monument is. Een woonwijk op het weiland dat altijd bij de boerderi...