Waarom er niet op zondag getrouwd mag worden, is niet eenvoudig te achterhalen. Tot 2014 kon dit wel in Utrechtse Heuvelrug. Volgens CDA-raadslid Teunis Reedijk ligt het meer voor de hand dat het een financiële overweging was dan een religieuze. Trouwen op zondag zou voor de gemeente niet kostendekkend zijn geweest en werd dus geschrapt.