Het beeld wordt verder vertroebeld, omdat een deel van de financiële corona-compensatie die het Rijk aan Utrechtse Heuvelrug heeft toegewezen, nog moet worden uitgegeven. Volgens financieel wethouder Gerrit Boonzaaijer is het gunstige beeld uit de jaarrekening daarom vertekend. De werkelijke situatie is een stuk minder florissant, aldus de wethouder.