De fractie van D66 wil die peildatum daarom dichterbij halen, zo bleek donderdag op een raadsbijeenkomst.  Uitzetting grijpt te diep in, in het persoonlijk leven van de betrokken inwoners. Maar volgens wethouder Jorg zal een nieuwe peildatum sneuvelen bij de rechter. Verder tekende SGP-er Gijsbert Doornenbal aan, dat het ,,lastig is om te bepalen wat dan wel een gerechtvaardigde termijn is”.