Bij de meevaller voor 2020 moet bovendien worden aangetekend, dat hierin de compensatie voor de coronakosten van de gemeente is inbegrepen. Daarnaast mag Utrechtse Heuvelrug in 2021 rekenen op ruim een half miljoen euro extra van het Rijk. Ook voor de jaren 2022 tot 2024 zijn de financiële vooruitzichten iets gunstiger dan waarmee Boonzaaijer eerder rekening hield.