De locatie Valentijn werd eerder dit jaar opgevoerd in een gemeentelijke lijst met kansrijke woningbouwlocaties. Maar directeur-bestuurder Jos Sleyfer van Heuvelrug Wonen vindt dat locaties zoals die aan de Valentijn helemaal niet zo kansrijk zijn. Volgens hem kan voor een snel en betaalbaar resultaat beter worden gekeken naar lege terreinen, lege gebouwen of grond in eigendom van de gemeente.