Michiel Schaaij

De kritiek in de raadsvergadering kreeg zelfs venijnige kantjes. ,,Deze wethouder wordt zo langzamerhand mevrouw bomenkap”, aldus BVH-raadslid Anouk Haaxma. Volgens haar kunnen de monumentale beuken in het park van Huis Doorn en langs de Broekhuizerlaan in Leersum best nog wat langer mee. ,,Dit is net zoiets als gepensioneerden een spuitje geven omdat ze ergens in de komende 30 jaar toch doodgaan”, zei Haaxma boos.

[ONGEPAST] Die opmerking ging burgemeester Frits Naafs te ver. Hij vond die vergelijking ongepast en Haaxma moest inbinden. Overigens heeft het college nog geen besluit genomen over de massale bomenkap in Doorn. Om de bezwaren van inwoners en bezoekers van park Huis Doorn kracht bij te zetten, bood D66-fractieleider Karin Oyevaar de wethouder symbolisch 1522 handtekeningen aan tegen het massaal vellen van oude beuken aldaar.

[ALTERNATIEF] Volgens Broekhuis heeft het Rijksvastgoedbedrijf ,,serieus gekeken” naar het alternatieve renovatieplan dat enkele vrijwilligers van Huis Doorn hebben opgesteld. Maar volgens de park- en museumeigenaar is de conditie van de bomen niet al te best. Met de nieuwe bomen die na de kap worden geplant, wil het RVB de oorspronkelijke, 18e eeuwse bomenlaan in ere herstellen. 

[NIET GENOEG] Voor het zover is, komen er nog informatiemomenten voor raadsleden en inwoners, zei Broekhuis. Maar raadsleden van de drie partijen die niet in het college zijn vertegenwoordigd, vinden dat niet genoeg.  D66, BVHlokaal en de ChristenUnie willen dat de gemeenteraad meer in de melk te brokkelen krijgt. Volgens CU-raadslid Dick Karssen heeft de wethouder dat eerder beloofd. 

[PROVINCIE] Ook bij de kapplannen aan de Broekhuizerlaan lijkt de Heuvelrugpolitiek het nakijken te hebben. Uiteindelijk moet de kapvergunning voor de Leersumse beuken door de provincie worden afgegeven, en niet door de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Wel behandelt de gemeente de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Maar dat besluit is voorbehouden aan het college en wethouder Broekhuis lijkt er weinig voor te voelen om dat mandaat op te geven.