SGP-raadslid Frits Jansen vatte de kern van die aanpak kernachtig samen. ,,Heel kort door de bocht: de inwoners moeten nog meer zelfredzaam worden en vooral niet te veel leunen en steunen op de gemeente.” Omdat de zorgpotjes leegraken, wordt er intussen wel flink gelobbyd in Den Haag. Maar volgens Jansen lijkt de landelijke politiek nog niet wakker te liggen van de financiële problemen, waar veel Nederlandse gemeenten mee kampen. 

[REK] Over de gevolgen die het toekomstige zorgbeleid voor inwoners zal hebben, denken de raadsfracties heel verschillend. Volgens Clemens Festen (Open) zit er nog wel wat rek in de samenleving, maar raadsleden van SGP en D66 zijn daar nog niet zo zeker van. ,,Incidenteel zal er best nog wel wat te halen zijn, maar de rek is er echt wel uit”, aldus SGP'er Jansen.

[MEDEDOGEN] D66-raadslid Carmen Rietdijk zei die twijfels te delen. Ze maakt zich zorgen over de gang van zaken. ,,Stel dat de samenleving deze veranderingen niet snel of volledig genoeg oppakt, hoe moet het dan met de mensen die tussen de wal en het schip vallen?” Wethouder Waaldijk zei te hopen, dat de lokale overheid dan toch het vangnet voor hen kan zijn. ,,Laten we daar met mededogen naar kijken.”

[DORPSTEAMS] Overigens uitte SGP'er Jansen stevige kritiek op het functioneren van de Heuvelrugse sociale dorpsteams. ,,Zorg moet zorg zijn, en geen papieren tijger met allerlei regeltjes en schema’s, waarbij personele wisselingen aan de orde van de dag zijn.” Jansen vermoedt dat de manier van werken bij de sociale dorpsteams één van de redenen is, waarom de zorg in Utrechtse Heuvelrug onbetaalbaar is geworden. Hij vindt dat het tijd wordt voor een kentering.

door Michiel Schaaij