Ook de Buurthucht in Overberg, de koeheuvels en de volkstuinen in Maarn en verschillende Driebergse bossen staan op Boonzaaijers lijst van te verkopen vastgoed. Met de opbrengst wil de gemeente de steeds dramatischer wordende financiële malaise te lijf gaan. Of het makelaars zal lukken om al het onroerende goed van de gemeente aan de man te brengen, is overigens onwaarschijnlijk.