Michiel Schaaij

Zwaardere geweldsmiddelen hebben de boa’s in de Heuvelrugdorpen niet nodig, zegt Naafs. ,,Wapenstok en pepperspray zijn van een heel andere orde dan handboeien”, aldus de burgemeester. ,,Ook onze boa’s zelf hebben daar geen behoefte aan.” Principieel is Naafs terughoudend met de inzet van geweld door boa’s. Hij denkt dat invoering van wapenstok en pepperspray tot escalatie op straat kan leiden.

[TERUGHOUDEND] Volgens de burgemeester proberen de boa’s van Utrechtse Heuvelrug juist deëscalerend te werk te gaan. Ook minister Ferd Grapperhaus (CDA) was tot dusver terughoudend bij het bewapenen van boa’s. Maar onder druk van protestacties van boa’s uit de steden lijken de opvattingen van de bewindsman enigszins te verschuiven. 

[VERLEIDELIJK] Naafs snapt dat het gezien de tekorten bij de politie verleidelijk kan zijn om de boa’s uit te rusten met geweldsmiddelen. ,,Maar we moeten uitkijken dat de boa’s straks niet worden ingezet voor taken, die eigenlijk bij de politie thuishoren”, aldus de burgemeester. Hij verwacht overigens wel dat zijn verzoek om transportboeien en toestemming tot fouilleren door de minister zal worden ingewilligd. 

[OVERLEG] Woensdagochtend hebben de burgemeesters van de regio overleg over de kwestie gehad. Ook buurgemeente Wijk bij Duurstede stuurt binnenkort een aanvraag voor transportboeien en fouilleerbevoegdheid naar Den Haag. De boa’s in Rhenen en Renswoude hebben inmiddels al de beschikking over boeien. Omdat er regelmatig boa’s worden uitgewisseld met buurgemeenten, is het volgens Naafs van belang dat de boa’s in de regio eenduidig kunnen optreden.