Michiel Schaaij

Zoals de laatste tijd wel vaker bleek, is schraalhans keukenmeester in de politieke keuken. Raadslid Dick Karssen (ChristenUnie) schetste de situatie, waarin Utrechtse Heuvelrug de afgelopen jaren verzeild is geraakt. ,,We zijn een verarmde landgoedeigenaar geworden”, constateerde Karssen. Volgens de Driebergenaar is het gemeentelijke motto ‘groen dus vitaal’ ontaard in ‘kaal dus krakkemikkig’. 

[TREURIG] Karssen stak zijn onvrede over de situatie niet onder stoelen of banken. ,,Door de geldnood van de gemeente krijgen de Heuvelrugse parels inmiddels dezelfde behandeling, als het meest onooglijke achterafje. Dat is treurig”, aldus Karssen. Toch kon hij niet onder de conclusie uit, dat de keuze voor minimaal onderhoud onontkoombaar is. Ook de meeste andere raadsfracties zijn zich ervan bewust, dat ze weinig of geen keuze hebben. 

[SPRANKJE HOOP] Alleen de twee raadsfracties die niet in het college vertegenwoordigd zijn, willen nadrukkelijk op zoek naar een sprankje hoop. Zo vroeg D66'er Erik van Buiten aan wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) om de effecten van de maatregelen op de leefbaarheid in de Heuvelrugdorpen in beeld te brengen. Hij wil weten wat de meerkosten zijn van een iets hoger onderhoudsniveau.

[VOORSTEL] Gera Hensbergen van BVHlokaal ging nog een stapje verder. Haar fractie wil dat wethouder Boonzaaijer alsnog een hoger onderhoudsniveau in overweging neemt. Hensbergen overweegt om dat voorstel tijdens de raadsvergadering van 11 juni in stemming te brengen. BVHlokaal denkt het benodigde geld te kunnen vrijmaken door te korten op het investeringsbudget.

[VERBETERING] Opvallend was dat de grootste partij in de raad maandagavond niet meezong in het koor van treurnis. VVD'er Han Guillaume ziet in het plan van Boonzaaijer zelfs een verbetering, vergeleken met de huidige situatie bij het onderhoud van de openbare ruimte. Wel wil hij dat het college het onderhoudsniveau toetst aan dat van andere Nederlandse gemeenten. Hij overweegt een motie om zo’n benchmark af te dwingen.