Michiel Schaaij

Vanwege een dalend leerlingenaantal heeft de Valkenheuvelschool minder lokalen nodig. Die ruimte wordt deels ingezet om tijdens de verbouwing van andere basisscholen leerlingen te huisvesten. Het plan is nu om één lokaal en een opslagruimte geschikt te maken voor de vestiging van het consultatiebureau. 

[GEHEIM] Voor de verbouwing moet de gemeente nog wel een bedrag van 67 duizend euro lenen. Dat ligt politiek gevoelig, omdat het college en de gemeenteraad eerder besloten dat de gemeenteschuld juist afgebouwd moet worden. Om het verhuisplan te onderbouwen, heeft het college een geheime kosten-batenanalyse laten opstellen. 

[BEZUINIGING] Tot dusver is wethouder Hans Waaldijk (Open) ruim een ton per jaar kwijt aan de drie Heuvelrugse consultatiebureaus. Bij de grote bezuinigingsoperatie van afgelopen jaar werd voorgesteld om de vestigingen in Driebergen en Amerongen te sluiten. Door de huisvesting te concentreren in het Doornse cultuurhuis zou 60 duizend euro worden bespaard.

[KRITIEK] Ouders hadden echter veel kritiek op het bezuinigingsplan en de gemeenteraad stak een stokje voor de aangekondigde sluiting. Het voorgestelde bezuinigingsbedrag van 60 duizend euro bleef echter wel overeind. Door de verhuizing van de Driebergse vestiging naar de Valkenheuvelschool wordt een groot deel van dat bedrag gehaald. 

[GOEDKOPER] Om de bezuiniging compleet te maken, zou het Amerongse consultatiebureau naar een goedkopere ruimte moeten verkassen. De gemeente heeft onderzocht of de Sterrenbosschool een goed alternatief zou kunnen zijn. Die school voelt daar echter weinig voor en bovendien zouden er volgens de GGD veel ruimtelijke concessies gedaan moeten worden. 

[ONDERHANDELEN] Volgens wethouder Waaldijk onderhandelt de GGD nu over de huurprijs met de eigenaar van de huidige Amerongse vestiging in Allemanswaard. Mocht dat geen resultaat opleveren, dan wil hij het resterende bezuinigingsbedrag van 20 duizend euro uit de begroting voor sport, kunst en cultuur halen.