Dat is althans de strekking van de motie die een ruime raadsmeerderheid van VVD, D66, CDA, SGP en ChristenUnie donderdagavond wil indienen. Vorige maand werd al duidelijk, dat de politiek moeite heeft met het investeringsplan van wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP). Die wil andere delen van het gemeentekantoor en Cultuurhuis Pléiade verbouwen, zodat ambtenaren uit het te verhuren paviljoen De Hoeve daar terecht kunnen.

[OPEN ZENUW] Gesproken werd over een bedrag van 1,5 miljoen euro, dat pas na jaren zou zijn terugverdiend met de huuropbrengst. De meeste partijen voelden er weinig voor om opnieuw geld te steken in het gemeentekantoor. De bouw van het complex zorgde destijds voor aanhoudende protesten vanuit de Heuvelrugse samenleving. In dat verband betitelde D66-raadslid Erik van Buiten de kwestie onlangs nog als een ‘open zenuw’.

Van Buiten is nu één van de indieners van de motie, die de investeringskosten voor verhuur in Den Haag wil neerleggen. Volgens de vijf partijen zou het Rijk moeten opdraaien voor financiering van de anderhalvemetersamenleving, die nodig is om de coronacrisis te boven te komen. Als de ambtenaren die nu in gebouw De Hoeve werken, worden voorzien de benodigde computersystemen en software, kunnen ze voortaan thuis blijven en is het gebouw overbodig.

[GELDBUIDEL] In hoeverre het kabinet de geldbuidel trekt om de gemeentelijke organisaties corona-proof te maken, is overigens nog niet duidelijk. Maar zelfs als niet de hele ict-investering door Den Haag wordt gedekt, is dat voor de partijen geen reden om met een verbouwing in te stemmen. De investeringen hiervoor moeten sowieso gedaan worden en deze staan volledig los van het wel of niet verhuren van het pand De Hoeve, aldus de motie.

Door Michiel Schaaij