Michiel Schaaij

[ONDERGRENS] In een toelichting aan de Heuvelrugpolitiek geeft het college toe, dat de minimale onderhoudsvariant niet voldoet aan het eerder vastgestelde beleid. Evenmin beantwoordt Boonzaaijers voorstel aan de uitgangspunten van het gezamenlijke raadsprogramma, dat na de verkiezingen van 2018 werd opgesteld. Volgens het college wordt met het voorstel ,,de inhoudelijke ondergrens" bereikt.

[BUDGETTEN] Zo wil het college het onderhoudsniveau voor de gemeentelijke wegen, bruggen, viaducten verkeerslichten, bomen en ander openbaar groen inperken. In de budgetten voor onder andere reiniging, terreinmeubilair en speelvoorzieningen wordt zelfs nog verder gesneden. Over de bezuiniging op de speeltuintjes, heeft de gemeenteraad overigens al eerder besloten.

[VOORRANG] De gemeente wil voortaan pas op het allerlaatste moment ingrijpen in het beheer van de openbare ruimte. Winkelgebieden, doorgaande wegen en zogenaamde wijkontsluitingswegen krijgen voorrang, omdat de kans op schade daar het grootste is. Tot voor kort deed de Heuvelrugse buitendienst zijn best, om de openbare ruimte netjes en schoon te houden, en om in te spelen op wensen van inwoners. Maar dat wordt nu anders. 

[SCENARIO] ,,Met de grote opgave die er nu ligt zal de focus meer verschuiven naar heel en veilig houden van de openbare ruimte", aldus de toelichting van het college. Als de beheerplannen van de gemeente niet zouden worden aangepast, zou er een financieel gat van 690 duizend euro ontstaan. Dat scenario wil Boonzaaijer met zijn ingreep voorkomen. Hij trekt de conclusie dat er niet genoeg geld meer in de gemeentekas zit, om het huidige kwaliteitsniveau te behouden.