De vervroegde schoolsluiting was één van de maatregelen binnen de harde lockdown, die het kabinet een dag eerder afkondigde om het oplopende aantal besmettingen met het coronavirus te kunnen terugdringen. Deze maatregel leek eveneens gevolgen te hebben voor de dit jaar voor het eerst door leerlingen van WereldKidz Merseberch te maken kerststukjes voor alleenstaande 80-plussers. Zij zouden dit i...