Biodiversiteit is niet hetzelfde als ‘groen’. Een groen weiland bestaat soms maar uit één soort gras (Engels raaigras) en heeft een lagere biodiversiteit dan een veel minder groen ogend rommelhoekje langs het spoor. Het gaat niet goed met de biodiversiteit. We kunnen het tij keren door meer en beter leefgebied voor een veelheid aan soorten te creëren. Al het leven op aarde heeft een intrinsieke...