Het voormalige Vakcollege Maarsbergen is als een van de pilot scholen uitverkoren om de vak-mavo en vak-havo vorm te geven. ,,Meer praktijkvakken in het onderwijs, waarmee de leerlingen goed voorbereid op het mbo en hbo terecht kunnen. Zo kun je het beste het talent van de individuele leerling tot zijn recht laten komen. De plafonds worden weggehaald, we kunnen alles bieden. Al vroeg kunnen lee...