Net als in het primair onderwijs en de kinderdagverblijven is aan de BSO’s gevraagd om aanvullende maatregelen te nemen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Dorien de Best van SKDD: ,,Al onze BSO-locaties hebben een plan opgesteld, waarin staat beschreven hoe de veiligheid van kinderen en medewerkers zo goed mogelijk gewaarborgd is.”