Er heersen veel misverstanden over hoogbegaafdheid. De meesten mensen betitelen hoogbegaafde kinderen als ‘wonderkinderen’: leerlingen die alles weten en kunnen en hoog scoren op een intelligentietest. Het idee leeft dat het aanbieden van extra lesstof in het basisonderwijs, door bijvoorbeeld plusklassen, een uitkomst biedt. Maar zo werkt het niet.