Het nieuws haalde diverse vakbladen en de visie dat kleinere klassen daadwerkelijk bijdragen aan betere schoolprestaties wordt breed gedeeld. Het is volgens onderzoek niet alleen de leerkracht die de aandacht over minder leerlingen hoeft te verdelen. Leerlingen zijn ook gemotiveerder om ‘bij de les’ te blijven. Het zou meer opvallen als ze bijvoorbeeld uit het raam staren, zo ervaren ze het ten...