,,Regelmatig worden tegenstellingen binnen de Europese Unie (EU) onder een vergrootglas gelegd en soms lijkt het daardoor alsof er meer is dat ons scheidt dan dat ons verbindt”, laat ze weten. ,,Maar met verwijten los je niets op; wel, door met elkaar in gesprek te gaan en te blijven.Tegen die achtergrond hebben de liaisonoffices (informatiebureaus) van het Europees Parlement in Nederland, Spanje, Portugal en Frankrijk het plan opgevat om Junior European Parliament Ambassadors met elkaar in gesprek te laten gaan over de EU en Covid-19.”

COVID-19 Wat zijn European Parliament Ambassadors? Wieringa: ,,Dat zijn leerlingen die zich binnen European Parliament Ambassador scholen op een bijzondere manier inzetten om niet alleen hun eigen kennis over de EU te verdiepen maar deze kennis ook over te dragen aan anderen binnen hun school. Het Revius Lyceum Doorn, een officiële 'Ambassador' school, heeft al jaren een groep toegewijde Junior EP Ambassadors onder haar leerlingen. Drie van deze leerlingen, Feike Coppens, Rosalie van Mechelen en Dajo Stek hebben samen met in totaal zo’n 75 Junior EP Ambassadors uit Nederland, Spanje, Frankrijk en Portugal, tijdens een interactief European Youth Webinar, vragen aan leden van het Europees Parlement kunnen stellen. Het Webinar, getiteld 'How to overcome Covid-19 crisis?' werd afgesloten met een bericht van de Voorzitter van het Europees Parlement, de heer David Sassoli."

Ze laat weten dat er veel zaken aan bod kwamen waarover jongeren zich zorgen maken: ,,Een corona-app, een corona-herstelfonds, inperking van mensenrechten en vooral ook welk effect de huidige Europese maatregelen op de toekomst van jongeren zullen hebben. Het was bijzonder om te ervaren hoeveel kennis de deelnemende jongeren over de EU hadden. Het European Parliament Ambassador School programma, een onderwijsprogramma voor het mbo en vo van het Europees Parlement, levert daar een belangrijke bijdrage aan."

ABSTRACT De EU is in eerste instantie voor veel jongeren een wat abstract begrip maar door dit onderwijsprogramma ervaren jongeren wat de EU nu eigenlijk is, hoe zij is ontstaan en waarom, hoe besluitvorming binnen de EU werkt en ook hoe iedere EU burger daar invloed op kan uitoefenen. Ze ontdekken dat je elkaar nodig hebt; luchtvervuiling houdt niet op bij de grenzen en een besmettelijk virus evenmin.

TOEGANKELIJK ,,Het mooie van het onderwijsprogramma is dat er niet alleen lesmaterialen aan verbonden zijn, maar vooral ook dat deze gratis beschikbaar worden gesteld. Dat maakt het programma toegankelijk voor alle scholen.Een webinar past daar natuurlijk prima bij, leerlingen kunnen zonder kosten deelnemen. De huidige situatie rond Covid-19 stimuleert sowieso om contacten tussen leerlingen uit verschillende landen meer online te laten plaatsvinden. Het werd een bijzonder Webinar; dit mooie initiatief verdient navolging", zegt Wieringa tot besluit.

door John Beringen