In vergelijking met eerdere doelstellingen van de gemeente laten de nieuwe prognoses een toename van zo’n 150 procent in het sociale segment zien. Het aantal nieuw gebouwde huizen in de middeldure sector zal de komende jaren zelfs met 210 procent stijgen. Daarbij moet wel vermeld worden, dat het vorig jaar ronduit tegenviel met de Heuvelrugse nieuwbouw.