In hun zienswijze waarschuwen de bezwaarmakers opnieuw, dat de huidige parkeer- en verkeersproblemen uit de hand zullen lopen, als de gemeente vasthoudt aan het aantal van 49 nieuwe woningen. Nu al is de Sportlaan onoverzichtelijk en chaotisch. Inwoners schetsen een beeld van smalle doorgangen tussen links en rechts geparkeerde auto’s. Bestelbussen en vuilniswagens moeten regelmatig f...