De omwonenden vragen zich af, of de plannen wel recht doen aan het belang van de buurtbewoners en hun woonbeleving. Ze vinden de plannen ,,niet reëel”. Zo zijn de te verwachten parkeerproblemen een punt van grote zorg. In de huidige situatie zijn parkeerplaatsen al schaars en bovendien niet ruim bemeten. Dat zal er na de nieuwbouw niet beter op worden, vrezen de bezwaarmakers.