Uit een rondzendbrief van de bewonersvereniging, die eind vorige week werd verspreid, blijkt dat de opbrengst van de nieuwbouw ten goede komt aan de renovatie van vrijkomende sociale appartementen in het huidige woonoord. De bewonersvereniging zegt verder, dat dankzij het akkoord met Warande het karakter van het antroposofische woonoord niet langer ter discussie staat.