Wethouder Jorg onderschrijft de bevindingen. Volgens hem wonen er in Utrechtse Heuvelrug steeds minder mensen in een woning. ,,Als je er geen woningen bij bouwt, zal het inwonertal dalen en dat heeft consequenties voor de vitaliteit van de dorpen”, aldus Jorg. Hij schetst een somber toekomstbeeld, waarin scholen minder leerlingen krijgen, verenigingen een zieltogend bestaan gaan leide...