Wethouder Jorg onderschrijft de bevindingen. Volgens hem wonen er in Utrechtse Heuvelrug steeds minder mensen in een woning. ,,Als je er geen woningen bij bouwt, zal het inwonertal dalen en dat heeft consequenties voor de vitaliteit van de dorpen”, aldus Jorg. Hij schetst een somber toekomstbeeld, waarin scholen minder leerlingen krijgen, verenigingen een zieltogend bestaan gaan leiden en winkeliers het steeds moeilijker krijgen om het hoofd boven water te houden. 

OVERTUIGEN ,,Dat zijn zorgelijke situaties, die we moeten voorkomen”, aldus de wethouder. Zowel het college als de gemeenteraad zien de urgentie van het probleem. Er moeten dringend woningen worden bijgebouwd, met name in de sociale en middeldure sector. Om ook omwonenden van potentiële nieuwbouwlocaties te overtuigen van de noodzaak om te bouwen, heeft Jorg het adviesbureau Companen gevraagd om de feiten op een rijtje te zetten.

ONTOEREIKEND De conclusie van de Arnhemse adviseurs is bepaald niet geruststellend. Hoewel het college eerder al de doelstelling van 125 nieuwe woningen per jaar verhoogde naar 140, is dat aantal volgens Companen nog steeds ontoereikend. Om het huidige inwonertal op peil te houden, zouden er de komende periode zo’n 165 huizen per jaar aan de Heuvelrugse woningvoorraad moeten worden toegevoegd.

Als dat aantal niet wordt gehaald, blijft volgens bureau Companen het woningtekort bestaan. Dan moeten jongeren steeds langer in het ouderlijk huis blijven wonen en zullen volwassenen na een echtscheiding noodgedwongen hun toevlucht in een recreatiewoning zoeken. Ook blijven dan de prijzen van bestaande woningen te hoog, waardoor nog meer starters op de woningmarkt de Heuvelrugdorpen zullen verlaten. 

VERGRIJZING Het rapport van Companen waarschuwt verder voor een ‘dubbele vergrijzing’: niet alleen méér ouderen, maar vooral ook oudere ouderen, waardoor de bevolkingsopbouw van Utrechtse Heuvelrug nog onevenwichtiger wordt. Toch heeft Jorg het niet aangedurfd om zijn ambities te verhogen naar 165 nieuwe woningen per jaar. ,,Het is al lastig genoeg om onze doelstelling van 140 nieuwe huizen te halen”, aldus de wethouder.

Om de vaart erin te krijgen, heeft het college na een publieke zoektocht en een inloopavond voor inwoners een lijst met kansrijke nieuwbouwlocaties laten uitwerken. De Heuvelrugpolitiek mag daar de hele zomervakantie over nadenken. Als de gemeenteraad na het reces besluit om akkoord te gaan met de lijst, kunnen projectontwikkelaars concrete plannen gaan maken voor 30 kansrijke nieuwbouwlocaties.

AFGEBRAND In Doorn gaat het om twee potentiële bouwlocaties aan de Boswijklaan, het terrein van de huidige manege Den Toom aan de Drift, het voorterrein van openbare basisschool Kameleon aan de Kaaplaan en het braakliggende terrein aan de Kampweg, waar de oude bebouwing 15 jaar geleden is afgebrand. Het college ziet in Doorn mogelijkheden voor in totaal maximaal 80 nieuwe huizen.

Driebergen levert als grootste Heuvelrugdorp ook het grootste aantal kansrijke locaties op. Zo zouden er in totaal zo’n tachtig extra huizen gebouwd kunnen worden bij woonoord Kraaijbeek, landgoed Kraaybeekerhof en aangrenzende terreinen. Ook de voormalige Nassau Odijckhof en een bedrijfsterrein in het stationsgebied zouden met in totaal 80 woningen potentieel veelbelovend zijn. 

PROTESTEN De herontwikkeling aan de Valentijn kan 30 extra woningen opleveren, al hebben omwonenden daar inmiddels bij de gemeenteraad tegen geprotesteerd. Ook in de omgeving van de Leersumse Boerenbuurt zien inwoners de bui al hangen. Andere mogelijke woningbouwprojecten in Leersum zijn te vinden aan de Kwartellaan, de Lomboklaan, het Juffersland en verschillende plekken aan de Rijksstraatweg. 

In Amerongen staan bedrijfslocaties aan de Koenestraat en Majoorsweg op nieuwbouwlijst, evenals de ongebruikte schoolruimte in Allemanswaard. Die zijn samen goed voor maximaal 100 nieuwe woningen. Voor Maarn wordt gedacht aan het Meubin-terrein en een aangrenzend perceel nabij de afrit van de A12, een stuk grond aan de Plattenberg en het bedrijfsperceel aan de Tuindorpweg 23. Maarsbergen sluit de rij met één potentiële bouwlocatie op bedrijventerrein aan de Heygraefflaan.

EISEN Natuurlijk kan er op de betreffende percelen niet onmiddellijk met bouwen worden begonnen. Vóór de eerste schop de grond in gaat, moeten projectontwikkelaars een reeks onderzoeken laten uitvoeren. De geldende eisen op het gebied van geluid, milieu, verkeer en parkeren blijven ondanks de urgentie onverkort van kracht. Ook moet de politiek er in een later stadium nog een definitieve klap op geven. 

Als alle bouwplannen op de lijst worden verwezenlijkt, levert dat iets meer dan 500 extra nieuwe woningen op, naast de 600 huizen die al in de planning stonden.

door Michiel Schaaij