Michiel Schaaij

[KNELPUNTEN] Ook de verhouding tussen goedkope en duurdere huizen laat dan weer een positieve ontwikkeling zien, voorspellen burgemeester en wethouders. Dat de eerder geplande aantallen sociale en middeldure woningen in werkelijkheid niet worden gehaald, zou volgens de raadsinformatiebrief kunnen liggen aan lange wettelijke procedures, ingewikkelde regelgeving, inspraak door omwonenden en andere knelpunten. 

[INSPRAAK] Nadat de voorbereidingen voor een nieuw bouwproject zijn gestart, duurt het gemiddeld nog zo'n zeven jaar, voordat de nieuwe eigenaren en huurders de sleutel van hun voordeur in ontvangst kunnen nemen. Omdat vrijwel alleen binnen de bebouwde kom wordt gebouwd, kost de inspraak van belanghebbenden en omwonenden veel aandacht en tijd, aldus het college. 

[LANGERE TERMIJN] Omdat met name het tekort aan sociale en middeldure huizen nijpend is, probeert woonwethouder Rob Jorg (VVD) om projectontwikkelaars over te halen meer woningen in die twee segmenten te bouwen. De effecten daarvan zijn echter pas op langere termijn zichtbaar. Datzelfde geldt voor het raadsbesluit om het aantal te bouwen huizen op gemeentegrond te verhogen.

[OP GANG] Het college zegt er verder alert op te zijn, dat de gemeentelijke regels geen onoverkomelijke belemmeringen opleveren voor het realiseren van de streefcijfers. Volgens de huidige planning worden er de komende twee jaar in alle Heuvelrugdorpen samen niet meer dan 48 sociale en 27 middeldure woningen opgeleverd. Pas in de jaren daarna komt de bouw van goedkopere huizen op gang. Wethouder Jorg verwacht dat er vanaf 2022 in totaal 293 sociale en 305 middeldure woningen bij komen.