Jaaltink en zijn voorgangers zagen de afgelopen jaren de druk op de natuur toenemen door veranderingen in de landbouw, uitbreiding van steden en dorpen en de aanleg van zonnevelden. Daarom zijn alle initiatieven om iets te doen voor deze streek met haar rijke historie, cultureel erfgoed en de gevarieerde natuur, van nut. Kromme Rijnlandschap geeft advies aan landgoedeigenaren, boeren en particu...