,,We voelen dat onze leefomgeving onder druk staat”, zegt een bezorgde Dicky Groothuis, die in het gebied woont waar de molens gepland staan. ,,Als de zoeklocatie Overberg niet uit de plannen van de gemeente verdwijnt, zitten we hier straks met de gebakken peren.” Waar inwoners zich vooral zorgen om maken is de afstand van de geplande molens tot de woningen in het gebied. ,,Op sommige plekken i...