,,Ruiters betalen hier nog niks’’, vertelt teamchef Rein Zwaan van Staatsbosbeheer. ,,Vanaf volgend jaar moeten ze een penning hebben en betalen voor het rijden op de ruiterpaden. We hebben alle kosten in beeld gebracht en zijn met de achterban de details voor de uitrol aan het bespreken.’’