Aan het woord is Frederike van der Kooij die sinds de herfst als moestuincoach de coördinatie heeft. ,,De wintermaanden hebben we gebruikt om meer structuur aan te brengen in het initiatief. Een aantal jaar geleden is een juf van De Meent gestart met de moestuin. Toen zij wegging hebben ouders met de kinderen de verzorging van de tuin overgenomen. De wens om een bredere invulling aan de moestui...