Als het gaat om het opwekken van energie en de beperking van CO2-uitstoot, denkt men in eerste instantie aan windmolens en zonnepanelen. Joop Boesjes, technisch directeur van ‘Ultra Deep Geothermal Technology’ InnoGroup B.V. tevens duurzaamheidsadviseur en regisseur, is echter van mening dat deze manier van energie opwekken omslachtig en kostbaar is en bovendien relatief ...